10+ Cách tắt tường lửa Fire Wall Và Defender Chi Tiết Nhất

I.Cách tắt tường lửa

  • Vào ô seach của ô task bar win 10 gõ firewall
  • Vào tiếp Turn Window Defender Firewall on or off
  • Lựa chọn turn off như hình dưới

10+ Cách tắt tường lửa Fire Wall Và Defender Chi Tiết Nhất

 

  • 10+ Cách tắt tường lửa Fire Wall Và Defender Chi Tiết Nhất 2
  • 10+ Cách tắt tường lửa Fire Wall Và Defender Chi Tiết Nhất 4

II. Cách check tắt Defender

  • Sech firewall chọn Window Defender Setting, check trạng thái như hình tức là đã tắt thành công

10+ Cách tắt tường lửa Fire Wall Và Defender Chi Tiết Nhất 6 10+ Cách tắt tường lửa Fire Wall Và Defender Chi Tiết Nhất 8

About adminsoftbuzz

Đam mê về phần mềm, thủ thuật máy tính và muốn chia sẽ kiến thức công nghệ cho mọi người. Tôi là chuyên gia viết và sở hữu nhiều website phần mềm, công nghệ và máy tính.

View all posts by adminsoftbuzz →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *